Satın Alma Koşulları

Pompa uygulaması yapılacak hastalarımıza ilettiğimiz temel adımlar ve bürokratik bilgiler aşağıda ilgilerinize sunulmaktadır.

 • Sağlık Kurulu Raporu:

Hastanın Tip-1 (yada Tip-2) Diabetes Mellitus ve buna ilaveten (Brittle) oynak diabetli tanısı olması, çoklu insülin enjeksiyonu tedavisinden iyileştirme sağlanamaması sebebiyle “Mikro-infüzyon pompası” ve beraberinde her 3 günde bir değiştirilmek üzere “Mikro-infüzyon pompa seti (katateri) ve rezervuarı” kullanması zorunluluğu ifade edilmelidir.


Raporda ayrıca hasta ve yakınlarının pompa kullanımına muktedir oldukları ifadesi de bulunmalıdır.

Endokrinoloji uzmanı olan üç uzman hekim imzası ile düzenlenmesi ve başhekimlik onayı mutlaka olmalıdır.
S.G.K. ödeme talebin de bulunmanız durumunda pompa raporun aslı talep edilecektir. Bu sebeple İnsülin Pompaları için ayrı, sarf malzemeleri için ayrı bir rapor gereklidir. Bunu takiben 2 de ayrı reçete talep edilmektedir.

 • Uygulama :

Pompa Raporu hazır olan hastalarımıza, eğer hastanede yatmakta iseler Doktorlarının gözetiminde, Doktor tarafından tespit edilerek bildirilen insülin Bazal ve Bolus Profilleri cihaza programlanarak uygulamaya başlanır. Hastanın vücut yapısına ve uygulama alanına en uygun katater tespit edilerek hastaya takılır. Bu arada pompa kullanımı ile ilgili olarak da kullanıcı eğitimi verilir, diğer klavuz ve aksesuarları teslim edilir. Tüm bu teslim süreci en az bir hasta yakınının katılımı ile gerçekleştirilir ve Kesin Sipariş ve Teslim Tutanağı ile tespit edilir. Eğer hastanın profil bilgileri önceden belirlenmiş ve doktoru tarafından bir sakınca görülmez ise hastaya ayakta da uygulama yapılabilir. İlk set değişiminde hastaya asiste edilmeye çalışılır ve kullanma hakimiyetinden emin olunur.

 • Reçete :

S.G.K. çatısı altındaki tüm E.S. Emeklileri, Bağ-Kur çalışan ve emeklileri, SSK çalışan ve emeklileri veya çalışan memurlar için hasta raporu aldıktan sonra aynı gün ya da daha sonraki gün tarihli  ilk reçetelerinde;1.REÇETE

  • “Mikro-infüzyon insülin  pompası”                                     1 adet

2.REÇETE

  • “Mikro-infüzyon pompa seti (katateri)”                           30 adet
  • “Mikro-infüzyon pompa rezervuarı”                                 30 adet

 (set ve rezervuar 3 günde bir değişecek)                         (3 aylık ihtiyaçtır)  

 • Daha Sonraki Reçetelerinde ;
   • “Mikro-infüzyon pompa seti (katateri)”                           30 adet
   • “Mikro-infüzyon pompa rezervuarı”                                 30 adet

(set ve rezervuar 3 günde bir değişecek)                          (3 aylık ihtiyaçtır)  Şeklinde yazılacaktır.

 • Fatura Düzeni:

Faturalar ancak reçete tarihine bağlı olarak düzenlenebilmektedir. Katater (set) ve rezervuar (enjektör) için yazdırılan reçete içeriği tam olarak yukarıda belirtildiği şekilde olmalıdır. Reçete ile fatura tarihi arasında en fazla 5 gün olacağından, reçetelerin 0 (312) 433 21 56 nolu faksımıza, 0 (541) 433 21 50 numaralı hattımıza Whatsapp uygulaması veya info@diateknikmedikal.com e-posta adresimize en kısa sürede gönderilmesini ve telefonla teyit alınmasını rica ediyoruz.

 • Malzeme Fiyatları :

 

SUT-EK LİSTE

 

 

 

 

 

SUT KODU

MALZEME ADI

BİRİM FİYAT (TL) KDV HARİÇ

BİRİM FİYAT (TL) KDV DAHİL

DO 1020

MIKRO INFÜZYON POMPASI 
(INSÜLIN POMPASI)

3.256,02

3516,50

A10304

MICRO INFÜZYON İNSÜLİN POMPA SETI

6,67

7,20

A10035

INSÜLIN RESERVOIR

2,54

2,74SGK’nın İnsülin Pompalarını “iadesi mümkün tıbbi cihaz” kapsamından çıkarması dolayısıyla “hasta katılım payı” kesintisi yapılmaktadır !.

Insülin pompalarında çalışanlardan %20, emeklilerden %10 katılım payı kesilmektedir !.

Sarf malzemelerinde katılım payı kesintisi yapılmamaktadır !.

Yukarıda belirtildiği üzere hastalar eğer daha eksik ödeme alırlar ise üzerini fark ödeyerek tamamlamaktadır. 

 • Satış Fiyatları ve Ödeme Koşulları :

Ürünlerimizin tamamı ABD ve G.Kore’den ithal olup Amerikan Doları üzerinden fiyatlandırılmaktadır.Türkiye’deki piyasa koşullarına bağlı olarak belirli dönemlerde Türk Lirası bazında fiyatımızı sabit tutmaya çalışmaktayız ancak radikal değişiklikler satış fiyatlarına yansıtılmaktadır.

Hastalarımızın ödemeleri sıkı bir şekilde takip edilmekte olup, Katater ve reservuar reçetelerinin bedelleri ilk uygulamada peşin alınır daha sonraki reçetelerinde peşin ya da isteğe göre Kredi Kartından tek ya da aylık çekim şeklinde tahsil edilebilir. Pompa bedelleri konusunda firmamızın ödeme olanaklarını lütfen sorunuz.

 • Teslimat :

Reçete karşılığı malzeme talep eden hastalarımıza malzemeleri ve faturası adrese teslim kargo ile yapılmaktadır. Firmamızın indirim anlaşması olan kargo firması müşterilerimize teslimde de indirimli tarifeden fiyatlandırma yapmaktadır.

 • İdari Evraklar :

Kullanıcı bağlı bulunduğu SGK Sağlık İl Müdürlüğü’nden ödeme talep edebilmesi için aşağıdaki hususlara dikkat etmeli ve gerekli dokümanı hazırlamalıdır. İnsülin Pompası SGK tarafından SUT Ek Listesinde yer alan ve bedelinin tamamı veya bir kısmı ödenen cihazlar sınıfındadır. Hastanın raporunun çıkmasından sonra yukarıda tanımlanan şekilde bir reçete düzenlenir ve bu iki evrakla firmamıza başvurulur. Düzenleyeceğimiz cihaz, malzeme faturaları ve diğer idari evraklarla birlikte SGK İl Sağlık Müdürlüğü’ne ödeme talebiyle başvurulur.

RAPOR ASLI VE FOTOKOPİSİ

 • REÇETE FOTOKOPİSİ
 • TESLİM ALANIN KİMLİK FOTOKOPİSİ

 • Firmamız Tarafından Düzenlenecek Olan Belgeler:

 • GARANTİ BELGESİ
 • UBB FİRMA KAYDI ÇIKTISI
 • UBB ÜRÜN KAYDI ÇIKTISI – TIBBI CİHAZ DURUMU ÇIKTISI
 • CE BELGESİ FOTOKOPİSİ
 • FİRMA TAAHHÜTNAMESİ

B) Daha Sonraki Reçeteli Malzeme Alımlarında Sadece Aşağıdaki Evraklar İstenir:


i)        Reçetenin aslı

ii)       Faturanın aslı

iii)      Sağlık raporunun aslı gibidir yapılmış ıslak imzalı kaşeli sureti (Reçeteyi düzenleyen DR tarafında rapor fotokopisi üzerine elle yazılarak kaşelenip imzalanacak)

Kimlik Fotokopisi ( eğer hasta bir başkası üzerinden bakılıyorsa ayrıca sigortalı olan kişinin kimlik fotokopisi de olacaktır)

 • CE Kalite belgesi (firmamız tarafından verilir)
 • Başvuru Dilekçesi (Kurum tarafından matbuu şekilde hazırlanmıştır üzerindeki bilgiler doldurulup imzalanarak evrakların üstünde teslim edilir.

NOT : A ve B bölümlerinde belirtilen evraklar ilk pompa alımında birlikte derlenecektir Daha sonraki iki ayda bir yazdırılan reçetelerin geri ödeme taleplerinde sadece B bölümündeki evraklar hazırlanacaktır.

 • Firmamızca Talep Edilen Evraklar:

Firmamız kullanıcımız durumuna geçen her hasta için bir dosya tahsis etmekte olup sözleşme aşamasında aşağıdaki evrakların firmamıza verilmesi talep edilmektedir:

 • Hasta, Cihaz ve İletişim bilgilerinin doldurulup imzalandığı Kayıt Formu
 • Hastanın Sağlık Raporu Fotokopisi
 • Kendisi ve Yakınına ait Kimlik Fotokopileri
 • Kredi Kartıyla Ödeme Talimat Formu


POMPA RAPORU
Ö R N E K T İ R !
T.C.
…………………………………… HASTANESİ
SAĞLIK KURULU RAPORU

 

Hasta No:                                         Rapor No:                                                                                                                 Fotoğraf
Adı-Soyadı:                                       Rapor Tarihi:
Baba Adı:                                          Yatış Tarihi:  
Doğum Tarihi:                                   Çıkış Tarihi:   


                      


Rapor İstek Nedeni: Malzeme Temini
Klinik, Görüntüleme ve Laboratuar Bulguları: ………….
TANI: Tip 1 Diabetus Mellitus (Brittle Diabetes )
KARAR: 
Tip -1 Diabetus Mellitus  (ya da İnsüline Bağımlı Tip2 D.M.) nedeniyle hastanemize başvuran hastanın çoklu insülin tedavisine rağmen kan şekeri seviyesi oynak seyrettiği için regüle edilemediğinden hastanın Mikro-İnfüzyon İnsülin Pompası, kullanması gerekmektedir.
Pompa ile bağlantı için Pompa Seti (katater) ve Pompa Rezervuarı kullanması gereklidir. Hasta 3 (üç) günde bir pompa seti ve rezervuarını değiştirecektir.
Hasta ve yakınları cihazı kullanma ve pompa seti ve rezervuarını  değiştirme ve her türlü müdahaleyi yapma yeteneğine haizdir.

 

İMZA ve KAŞE                İMZAve KAŞE                     İMZA ve KAŞE
Uzman Doktor               Uzman Doktor                     Uzman DoktorBaşhekimlik İmza ve Kaşesi